Pravidla- Plaváček 

Pravidla kurzu plavání dětí  pro Prostějov a Olomouc
Vážení rodiče,
prosíme o respektování a dodržování níže uvedených pravidel a pokynů, které zajistí
optimální bezečnostní a hygienické podmínky pro Vaše dítě.
Podpisem přihlášky/uhrazením kurzovného se zavazujete dodržovat řád kurzu plavání-
Plaváček 
Přihlášky si stáhněte zde na webu nebo pod textem níže.INSTRUKTORKY PŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST ZA DĚTI POUZE NA DOBU URČENOU PRO
DANOU LEKCI, PŘED A PO TÉTO DOBĚ MÁ PLNOU ODPOVĚDNOST RODIČ NEBO JINÁ
OSOBA DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ NA KURZ PLAVÁNÍ (sprchy, šatny, wc, chodby...).

Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán.

 Přítomnost rodičů, dalších členů rodiny či přátel u bazénu je zakázán.


Pravidla kurzu plavání

 do šaten, sprch a k bazénu vstup
pouze na boso.
-rodiče jsou povinni dbát o zdraví a bezpečnost svou a svých dětí, za které nesou plnou
odpovědnost (před lekcí a po lekci).
-rodiče musí mít na vědomí, že podlahy prostor sprch a bazénu jsou mokré a kluzké, neběháme!
-Kurzu se může účastnit jen zdravé dítě . 
-Pokud by dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je
instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
-V případě, že dojde v prostoru šaten, sprch a bazénu ke znečištění stolicí, zvratky nebo ke
kontaminaci vody v bazénu, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce.
-Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu a ostatních společných prostor (sprchy)!
Je zakázáno smrkat do vody.
-Během lekcí se dítě řídí pokyny instruktorky.
.-Do prostor sprch, bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo a chodit do lekcí se
žvýkačkou, bonbonem,dále je nepřípustné nosit řetízky, náramky, dlouhé náušnice či jiné
ozdobné předměty, které mohou být příčinou úrazu. Platí pro dospělé i pro děti.
-Doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodem z budovy, v případě
zanedbání se výrazně zvyšuje riziko onemocnění, doporučená doba je 15 - 20 minut.
-Je důležité dostavovat se na lekce včas. Na plavání přijďte 15 - 20 min před zahájením lekce.
Klid má vliv na lepší spolupráci dětí při výuce.

-Několik prvních lekcí plavání mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí-děti
mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůř spolupracují.Omluvy/Nemoci - Náhradní lekce
Neodhlášenou lekci v systému  bohužel nelze nahradit. 
Lekce je možné zrušit do 11h den kdy plavete v rezervačním sytému vašeho účtu,
 nahrazovat  lekce můžete pouze v rámci trvání kurzu- kurz si nelze náhradami "prodloužit"
Pokud však je dítě dlouhodobě nemocné nebo nechce se zapojit na lekci plavání,je možné kurz po domluvě pozastavit,popřípadě předat dalšímu.
Vaše lekce plavání probíhá každý týden, ikdyž dítě není přítomné.
po sobě jdoucích ode dne nástupu do kurzu/uhrazení kurzovného


 Kurz trvá :  10 vstupů - 10 týdnů
                      15 vstupů - 15 týdnů 
                      20 vstupů - 20 týdnů
                      40 vstupů - 40 týdnů
(  u všech kurzů  lze lekce převádět do dalšího zaplaceného kurzu)

Při zrušení kurzu se kurzovné nevrací

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže
uvedených podmínek zaniká nárok na výběr náhradních lekcí.

Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet pouze převádět do dalších kurzů.
Pokud si omluvené lekce nestihnete včas vybrat, ale zakoupíte si pokračovací kurz, všechny
nevybrané lekce je možné přesunout a můžete si je vybrat v novém kurzu.

N
áhrady lekce plavání lze poskytnout pouze v případě, že se včas a řádně omluvíte,storno lekce prosím
odhlaste v rezervačním systému.
Odhlaste své děti prosím co nejdříve, ( aby vaše místo mohlo být
nabídnuto jako náhrada ), nejpozději do 11:00 hod dne, kdy má proběhnout Vaše lekce.
Omluva emailem, na chatu- facebooku nebo vyřízením od jiného člena kurzu nebude
akceptována. Neomluvenou hodinu nelze nahradit.
V případě porušování a nedodržování řádu kurzu Plaváček Prostějov vyhrazuje právo
okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za
neabsolvované lekce.
Zrušení/přesunutí lekce z naši strany + různé informace Vám budou zasílány emailem nebo na
oficiální stránky facebook Plaváček Prostějov a také na našem webu.
 Pokud ke změně dojde až v den konání
lekce plavání, budete informováni e-mail/sms-nejpozději 90min před začátkem lekce.
Ve vyjímečných případech se může stát, že z důvodu nemoci instruktorů se naruší počet dětí na skupinku,tzn. může se stát,že instruktor má v tu danou lekci i 6 dětí,  jsou to vyjímečné situace, prosíme rodiče o pochopení.

Pokud se stane,že dítě na  lekci nechce plavat, pláče a ten den se do lekce nezapojí,napište sms na tel.725351999,lekci Vám rádi vrátíme. 


stáhnout přihlášku- prosíme při nástupu odevzdat vyplněnou na  bazéně, děkujeme:-)

Vypsáním přihlášky a vytvořením účtu na webu Plavaček-  souhlasíte s pravidly Plaváček Prostějov a také souhlasíte, že můžeme   videa a fotografie dětí, (pořízené během výuky)   zveřejnit na našem webu a facebooku Plaváček Prostějov popřípadě letáčku v rámci reklamy Plaváček Prostějov.  Taktéž s vypsáním přihlášky souhlasíte ,aby Plaváček Prostějov shromažďoval a zpracoval osobní a citlivé údaje dětí pro účely poskytování plavání dětí v rámci plaveckého kurzu.